Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%

Individuální tréninky

pilates / zdravotní cvičení / postrehabilitační cvičení / jóga

probíhají zde:

IMG_3764.JPGstudio Hvězda, Praha 6 - Petřiny

Pilates & flow - Praha Břevnov - možnost cvičení na pilates stroji - reformer s věží

nebo u Vás doma či v kanceláři

pro více info

volejte: 775 935 165

pište: verahavlova@gmail.com spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM