Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
You are here: Main » WikiGroups » AdminGroup » JaroslavSoldat

(T/Fos)Wiki

Aktuální skin: natedit,verka.nat,nat

Pro uživatele

UsersGuide

Pro správce webu

DefaultPreferences

AdminGroup

Postranní panel

Postranní panel sítě: SiteSideBar

Postranní panel webu: WebSideBar

Šablony, skin, CSS

Cesta k základním šablonám: %wiki_document_root%/templates[/%webname%]/%Script%.%Skin%.tmpl

Cesta k topic šablonám: %wiki_document_root%/data[/%webname%|System]/%Skin%Skin%Script%Template

Článek šalony: [%webname%|System]/%Skin%Skin%Script%Template

Přehled pro NatSkin: SkinTemplates

Např. šablona pro nový článek: WebTopicEditTemplate

Úpravy NatSkin témat:
  1. Doplnit např. v SitePreferences parametr STYLEPATH o nový článek XxxxxTheme?
  2. Uploadovat jako přílohu XxxxxStyle?.css (může být kdekoli v STYLEPATH; zakládá nový vzhled)
  3. Založit článek a jako jeho přílohy uploadovat všechny CSS, GIF, ...
  4. Otestovat pomocí nastavení v NatSkinStyleBrowser (uloží se jako cookie)
  5. Aktivovat např. v SitePreferences nastavením parametru SKINSTYLE na xxxxx

Pro správce serveru

Přihlaš se k serveru: %CODE{bash}%ssh verahavlova.cz%ENDCODE%

Uprav překlad: %CODE{bash}%nano /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/locale/cs.po%ENDCODE%

Vyhledej text ve Foswiki: %CODE{bash}%grep -sir "Syndicate" /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/*%ENDCODE%

Opravy a HACKY

BatchUploadPlugin?

%CODE{perl}% /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/lib/Foswiki/Plugins/BatchUploadPlugin.pm 60c60 < $pluginEnabled = Foswiki::Func::getPluginPreferencesValue("ENABLED") || 0;
> $pluginEnabled = $Foswiki::cfg{Plugins}{$pluginName}{Enabled} || 0;
%ENDCODE%

Trash

%CODE{perl}% /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/lib/Foswiki/UI/Manage.pm 372c372 < if ( $store->attachmentExists( $newWeb, $newTopic, $attachment ) ) {
> if ( $newWeb ne $Foswiki::cfg{TrashWebName} && $store->attachmentExists( $newWeb, $newTopic, $attachment ) ) {
%ENDCODE%

ToDo?

Osobní nastavení

  • Set NOWYSIWYG = 1
spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM