Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
You are here: Main » WikiGroups » AdminGroup » JaroslavSoldat

(T/Fos)Wiki

Aktuální skin: natedit,verka.nat,nat

Pro uživatele

UsersGuide

Pro správce webu

DefaultPreferences

AdminGroup

Postranní panel

Postranní panel sítě: SiteSideBar

Postranní panel webu: WebSideBar

Šablony, skin, CSS

Cesta k základním šablonám: %wiki_document_root%/templates[/%webname%]/%Script%.%Skin%.tmpl

Cesta k topic šablonám: %wiki_document_root%/data[/%webname%|System]/%Skin%Skin%Script%Template

Článek šalony: [%webname%|System]/%Skin%Skin%Script%Template

Přehled pro NatSkin: SkinTemplates

Např. šablona pro nový článek: WebTopicEditTemplate

Úpravy NatSkin témat:
  1. Doplnit např. v SitePreferences parametr STYLEPATH o nový článek XxxxxTheme?
  2. Uploadovat jako přílohu XxxxxStyle?.css (může být kdekoli v STYLEPATH; zakládá nový vzhled)
  3. Založit článek a jako jeho přílohy uploadovat všechny CSS, GIF, ...
  4. Otestovat pomocí nastavení v NatSkinStyleBrowser (uloží se jako cookie)
  5. Aktivovat např. v SitePreferences nastavením parametru SKINSTYLE na xxxxx

Pro správce serveru

Přihlaš se k serveru: %CODE{bash}%ssh verahavlova.cz%ENDCODE%

Uprav překlad: %CODE{bash}%nano /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/locale/cs.po%ENDCODE%

Vyhledej text ve Foswiki: %CODE{bash}%grep -sir "Syndicate" /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/*%ENDCODE%

Opravy a HACKY

BatchUploadPlugin?

%CODE{perl}% /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/lib/Foswiki/Plugins/BatchUploadPlugin.pm 60c60 < $pluginEnabled = Foswiki::Func::getPluginPreferencesValue("ENABLED") || 0;
> $pluginEnabled = $Foswiki::cfg{Plugins}{$pluginName}{Enabled} || 0;
%ENDCODE%

Trash

%CODE{perl}% /srv/www/verahavlova.cz/htdocs/Foswiki/lib/Foswiki/UI/Manage.pm 372c372 < if ( $store->attachmentExists( $newWeb, $newTopic, $attachment ) ) {
> if ( $newWeb ne $Foswiki::cfg{TrashWebName} && $store->attachmentExists( $newWeb, $newTopic, $attachment ) ) {
%ENDCODE%

ToDo?

Osobní nastavení

  • Set NOWYSIWYG = 1
spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM