Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Akce

Semináøe pro veøejnost i pro instruktory

PRAHA

17.2.2018 - Jak pou¾ívat jógové bloèky a pásky nejen v józe - Movement Solution
14.4.2018 - Jak cvièit se seniory - více info ji¾ brzy

Víkendové a týdenní pobyty

2018

25.1.-3.2.2018 - CK Elixír tours - hotel Ambre - Mauricius - jemná jóga, pilates - poslední 2 místa

6.4. -8.4.2018 - statek Bøe¾any - 2x dennì jóga, plná penze - pøihlá¹ky a záloha do 9.2.2018 - info@anjuyoga.cz

17.5.-20.5.2018 - CK Lenka - zámek Valeè - jemná jóga a pilates (v cenì wellness, prohlídka zámku, výlet na lodièce , cvièení atd.)

1.6.-8.6.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - Washington Resort Hotel & Spa - TURECKO - all inclusive - zbývá 5 pokojů poslední 2 volné pokoje

16.6.-23.6.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - POSLEDNÍ 3 2 POKOJE Rakousko - hotel Alpenhof

1.8. - 5.8.2018- - CK Lenka - jóga, pilates - hotel ADAM - Krkono¹e

27.9.-30.9.2018 - CK Lenka - jóga, pilates - hotel Galant Mikulov

Fotografie z pobytu na ostrovì Kréta

EE6BED56A46D424DB74862C0616D0C50.jpg IMG_2041.JPG IMG_1967.JPG

Fotografie z pobytu na ostrovì Madeira

20150610_145811.jpg 20150613_134226.jpg

Fotografie z pobytu na ostrovì Maledivy

17035942_10206343914435964_237525324_o.jpg 17036144_10206343911635894_233581769_o.jpg 17093902_10206343907595793_1617140718_n.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM