Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Akce

Sobotní speciály pro veøejnost

15.9.2018 - 10.00 - 12.30 - Zápìstí, ramena, hrudník - Yoga & art Praha 6, Bøevnov - na závìr Vás nauèím masá¾ na uvolnìní krèní páteøe, trapézù a hrudníku (ve dvojicích - dvojici s sebou mít nemusíte)

20.10.2018 - 9.30 - 13:00 - Jóga s pásky - Jak na stojné pozice (chodidla, dolní konèetiny, kyèle) - Yoga & art Praha 6 Bøevnov - Nauèíme vás s kolegyní Lenkou Pokutovou pomùcky správnì pou¾ívat, øekneme vám kdy a jakým zpùsobem je vyu¾ít co nejlépe a jak jít do jednotlivých pozic bezpeènìji a s lep¹ím nastavením právì pro potøeby va¹eho tìla.Rezervace nutná

Víkendové a týdenní pobyty

2018

27.09. - 30.09.2018 - CK Lenka - jóga, pilates OBSAZENO - hotel Galant Mikulov

26.10. - 28.10.2018 - CK Lenka - jóga (jóga bloèky, pásky), pilates - pìnový válec, magic circle - posledních 6 míst!!!!Golf resort Konopi¹tì

16.11. - 18.11.2018 víkendový jógový pobyt se mnou a s Lenkou Pokutovou - usedlost Hamernice - Rokytnice v Orlických horách - posledních 5míst

18.11. 29.11.2018 - CK Lenka - Srí Lanka - sleva 4000,- Kè do 15.7.2018

2019

14.3. - 26.4.2019 23.3.2019 - CK Elixír tours - AL Hamr - Ras AL Khaimah /Omán/ - více info brzy 13 denní zájezd na BALI - 3 v 1 = kombinace poznávání, jógy a relaxace - sleva 1000 Kč při zaplacení zálohy do 30.6.2018

Fotografie z pobytu v Turecku

vìrka_tur._(3).JPG

vìrka_tur._(1).jpeg vìrka_tur._(1).jpg vìrka_tur._(2).jpg

Fotografie z pobytu ve Wellness hotelu zámek Valeè

32603699_10209042213651758_8652754385694097408_n_(1).jpg 32690289_10209039715349302_904982611795902464_n_(1).jpg 32840698_10209047771470700_6295551603504054272_n_(1).jpg

32861068_10209047421101941_2881198752331202560_n_(1).jpg 32946200_10209047773310746_7897337193868296192_n_(1).jpg

Fotografie z pobytu na ostrovì Kréta

EE6BED56A46D424DB74862C0616D0C50.jpg IMG_2041.JPG IMG_1967.JPG

Fotografie z pobytu na ostrovì Madeira

20150610_145811.jpg 20150613_134226.jpg

Fotografie z pobytu na ostrovì Maledivy

17035942_10206343914435964_237525324_o.jpg 17036144_10206343911635894_233581769_o.jpg 17093902_10206343907595793_1617140718_n.jpg

Fotografie z pobytu na ostrovì Mauricius

4F4FB18B52EF4EAC9B4C5FBAA031F27B.jpg AE47622715A645D28A4266F2BAC6ABFD.jpg 982250DC7C9E4BB19850702244356D7E.jpg

B8C7DC0BAD2C4DBB80B8EF1B0DB677BB.jpg B645015E40E348BA9E089D60046DD5BB.jpg 1F38939BA58B4C2B99BFD46DB0B2079E.jpg

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM