Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Certifikace

Certifikace

2019

 • Gua sha - Milan Èerný - EduSpa? college
 • Yoga meets science - Jules Mitchell - Chodidla, kotníky, core - 6 hod
 • Hallux valgus - boèitý palec - Bc. Štěpán Haškovec
 • Základy jógové energetiky - Barbora Hu

2018

 • Feldenkreisova metoda - pánev - Lenka Kýrová
 • Principy zdravého pohybu a jóga jako terapie - Poweryoga akademie - Lenka Oravcová - 6 dní
 • Intenzivní víkendový kurz Ásana jako symbol - Barbora Hu - 2 dny
 • Indická masá¾ hlavy - EDUSPA - 1 den

2017

 • Stravování v praxi podle TÈM -EDUSPA Colleague, Milan Èerný
 • Moxování -EDUSPA Colleague , Milan Èerný
 • Refloxologie chodidla -EDUSPA Colleague, Milan Èerný - 3 dny
 • Yoga therapy immersion training - Shy Sayar - 2 dny
 • Hypermobilita - ©tìpánka Halamová - Elixír akademie
 • Energetické dráhy (meridiány) -EduSpa College, Milan Èerný - 2 dny
 • Aromaterapie - Marie Noe - 3.èást

2016

DSC_6430web.jpg

 • Aromaterapie - Marie Noe - 1. a 2. èást (2 dny)
 • Fascial Yoga Imersion - Daniela Meinl - 35 hod
 • Jóga a tradièní èínská medicína - plíce, kù¾e, tlusté støevo - Lenka Krupíková - 2 hod
 • Jóga a tradièní èínská medicína - detox , restart, oèistné pùsty - Lenka Krupíková - 2 hod
 • Trauma sensitive joga - ©árka Soudková 2,5 hod
 • Jin jóga - pozornost, dech a uvolnìní - ©árka Soudková 2,5 hod
 • Jóga jako øeè tìla - Dagmar Volfová - 3 hod
 • Yoga Sensation Reebok
 • Atmavikasa Intensive: Returning to the roots - Acharya Venkatesh a Acharya Hema - Karma yoga (2 dny)
 • 3. kongres Body & Mind Brno - Daniella Mallach, Luká¹ Kolek
 • Emoèní svaly - pánev a bedra - Michaela Olivine Cusanová
 • Pozdrav mìsíci a jin joga - ©árka Soudková - 2,5 hod
 • Jin joga - Veronika Carmanová - Karma yoga (3 dny)
 • Fasciální pilates - Petra Zbuzkova - Mypilates
 • Komplexní pøístup ke stresu (body-mind principles) - Dr.Tomá¹ Rychnovský, Ph.D.

2015

image_(2).jpeg

 • 2015 A» proudí a záøí aneb jóga pro lymfatické zdraví - Lucie Königová
 • 2015 A¾ na dno pánve (4 hod) - Lucie Königová
 • 2015 Páteø plná pohybu (3 hod)- Petr Rù¾ièka
 • 2015 Pohyb II - Petr Rù¾ièka (2 hod)
 • 2015 Biomechanika - Ramena, kolena, SI - Daniella Malach
 • 2015 Jóga Dnes konference Praha
 • 2015 Kdy¾ pejsek s koèièkou - Lucie Königova (4 hod)
 • 2015 3D FITNESS - Anatomy trains 1 - Mgr. Ari-Pekka Lindberg - 2 dny
 • 2015 Feldenkreisova metoda - Zuzana Frank (Nìmecko) - 1 den
 • 2015 Záklony - Martin Wagenknecht (4 hod)
 • 2015 REEBOK Yoga Senstation Praha
 • 2015 Pru¾ný jako proutek - Petr Rù¾ièka
 • 2015 Poweryoga akademie - Pránájáma a jóga nidra - Václav Krejèík
 • 2015 12.kongres Aerobicmania (Body and mind) - Luká¹ Kolek, Lenka Velínská, Lea Granèiè, Katia Vasilenko, Jana Zeisbergerová)
 • 2015 Jin jóga a let draka - ©árka Soudková - 2,5 hod
 • 2015 Pánev a dech - Dr. Tomá¹ Rychnovský, Ph.D. - 4 hod

2014

image.jpeg

 • 2014 Poweryoga akademie - Vitální jóga - Va¹ek Krejèík, Katarína Mikulandová
 • 2014 REEBOK Yoga Sensation
 • 2014 Dech a stabilizace páteøe - Dr. Tomá¹ Rychnovský, Ph.D. - 4 hod
 • 2014 5denni pobyt s jogou - Lucie Königová a Lenka Nezvalová
 • 2014 Ramena a kolena - Petr Rù¾ièka - workshop - 6 hod
 • 2014 ¾ena a ¾ivot s jógou - Lucie Königová - workshop 5 hod
 • 2014 Core training - Roller / Ball mobility - Martin Sná¹el
 • 2014 Jogový dýchanek - Lucie Königová - workshop - 3 hod
 • 2014 Stojka a pohyb je ¾ivot - Petr Rù¾ièka - workshop 4 hod
 • 2014 Akasha - Srdeèné pozdravy slunci - Lucie Königová - workshop 4 hod
 • 2014 3D fitness - GRAVITY pilates - Matilde Demarchi (Itálie)
 • 2014 Akasha - S lehkou hlavou - Lucie Königová - workshop 3 hod
 • 2014 Bindu yoga - Detox yoga - Silvie Hibdon (USA) - workshop 3 hod
 • 2014 Yoga art - Síla støedu - Lucie Königová - workshop 3 hod

2013

 • 2013 Akasha - Svoboda kyèlím - Lucie Königová
 • 2013 myPilates Academy - Theraband a míèky - Sara Puchowska
 • 2013 Poweryoga akademie - Jóga pro tìhotné - Dana Beierová
 • 2013 Poweryoga akademie - Umìní jógového dotyku a asistence v ásanách - Ladislav Pokorný
 • 2013 myPilates Academy - Balanèní pilates - fitball, BOSU, Sball - Petra Sojková
 • 2013 Poweryoga akademie - Technika pozic a tvorba sekvencí - Václav Krejèík
 • 2013 Bindu yoga studio - Jóga a dech -Bìla Pichlíková
 • 2013 myPilates Academy - Ploska nohy v akci - Petra Dvoøáková
 • 2013 Poweryoga akademie - Jóga pro seniory - Václav Krejèík
 • 2013 Jóga a ¾ivotodárný menstruaèní cyklus - Tereza Cíchová
 • 2013 Hormonální jógová terapie - Frída Gedeonová
 • 2013 Pilates Clinic Academy - Pilates Foam Roller and Magic Circle - Michael King (UK)
 • 2013 Poweryoga akademie - Osobní trenér jógy - Václav Krejèík, Mgr.Eli¹ka Novotná

2012/2013

 • 2012/2013 Poweryoga akademie - Vinyasa training poweryoga advanced - Ladislav Pokorný, Katarína Mikulandská
 • 2012 Pilates Clinic Academy - Dr¾ení tìla - horní konèetina s lopatkou -Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy - Pánevní dno - Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy- Pilates matwork II - modul 1, 2, 3 - Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy - Footwork (chodidlo a dolní konèetina) Daniel Müller
 • 2012Pilates Clinic Academy - ROTACE - Daniel Müller
 • 2012 Poweryoga akademie- Powerjoga - Inspirace podzim - Václav Krejèík
 • 2012 Smart Fitness Academy - teoretický základ - anatomie, fyziologie, kinezilogie, vý¾iva, první pomoc - MUDr. Sylvia Musilová, Marek Janota, Markéta Matu¹íková
 • 2012 Smart Fitness Academy - MILOKIT (závìsný systém) Body -Zbynìk Petr
 • 2012 Smart Fitness Academy - MILOKIT (závìsný systém) Core- Zbynìk Petr
 • 2012 Poweryoga akademie - Hathajóga pro harmonii tìla a mysli - Václav Krejèík
 • 2012 Poweryoga akademie - Pru¾ná páteø - pùl zdraví (kundaliní yoga) - Hana Kyralová
 • 2012 Pilates Clinic Academy -Inspiration day SEARCH TIME - Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy- Cadillac Stage 01, 02 - Michael King (Great Britain)
 • 2012 Pilates Clinic Academy- Spirals 1 - Michael King (Great Britain)

2011

 • 2011 SPIRAL DYNAMIC S- ball 3-d pánev koordinace kyèelního kloubu - Susanne Oetterli (©výcarsko)
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - Pilates Training Matwork - Michael King
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - Pilates REFORMER - Michael King- první stupeò
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - FLETCHER PILATES - FLETCHER TEASER - Cinzia Galletto, Maximilian Stohr (Itálie)
 • 2011 PILATESCZECH - PILATES FESTIVAL - Kathy Corey (USA),John Garey -Stott Pilates (USA), Trevor Schoonraad - Peak Pilates
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Hathajoga for fitness - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Postural dynamic -Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Integrated power stretch - Julio Papi
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - ID POsture - SI Mobilizace, Skolioza, Lordoza, Kyfoza - Daniel Müller
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Fitness Joga - Complete Body Work - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Port de bras-floorwork -pilates fusion - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Port de bras - basic - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day FLOWIN - Zbynìk Petr
 • 2011 FLOWIN - Pravda o streèinku - Renata Vìtrovská
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Speciál Kyfóza - Daniel Müller]
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Speciál Stovka - matka v¹ech cvikù - Daniel Müller
 • 2011 BOSU - Certificate- the 6th European BOSU Convention 2011 - Geert van Poppel - Dûsseldorf

2010

 • 2010 FLOWIN - FLOWIN basic - Jan Vìtrovský
 • 2010 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - Pilates institute London- osobní trenér - Daniel Müller
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - FLOWIN dynamic-Zbynìk Petr
 • 2010 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Anatomie v pilates -Daniel Müller
 • 2010 MY PILATES ACADEMY - workshop Foam roller and Magic circle- Gábina Davídková
 • 2010 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Inspiration day PI -Search time - Daniel Müller
 • 2010 ACADEMY PILATES ISTITUTE ÈR a SR - Inspiration day PI - Holiday time - Daniel Müller
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY -Inspiration day PI- New age- Daniel Müller
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - FLOWIN CORE - Zbynìk Petr
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day BOSU - Zuzka ©víková, Soòa BLa¾ková
 • 2010 FLOWIN - Flowin PILATES - Pavla Ro¾umberská
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - BOSU REHAB - Ivana Brádková
 • 2010 POWER YOGA AKADEMIE - Jóga pro dìti - Pavel Hájek
 • 2010 YOGAJOGA - Iyenagar yoga workshop - Helena Kubrychtová-Bártová
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - KONGRES BODY & MIND
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - KONGRES BOSU
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - CHI-TONING - Inspiration day - Petra Havelková

2009

 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Statická fyzio diagnostika - Lucka a BLanka Keclíkovy
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day YOGA - poweryoga, bosu yoga, dancejoga, relax yoga - Pavla Ro¾umberská
 • 2009 Èeský svaz aerobiku - TWISTY A DETOXIKACE - Olga Tajovská
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - SPINALIS - Daniel Müller
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - PILATES INSTITUTE London - matwork Level 1 - Daniel Müller
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Funkèní anatomie I - Ivana Brádková
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Workshop BOSU core MAPA I + II - Daniel Müller
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day BOSU Ballast Ball & BOSU - Vìra Maco¹ková
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - BOSU CORE Diplom - Daniel Müller

2008

 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration Day Pilates - Scoliosis -Daniel Müller
 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Workshop A+ - Jak docílit core -Daniel Müller
 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Workshop A++ - Jak docílit pevného centra -Daniel Müller
 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Vedený pasivní streèink -Zbynìk Petr

2007

 • 2007 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration Day Chi-toning - Petra Havelková
 • 2007 FACE CZECH ACADEMY - Chi-toning - basic - Petra Havelková

2002 - 1985

 • 2002 ATVS PALESTRA - cvièitel zdravotní tìlesné výchovy
 • 2002 POWERYOGA BASIC - FISAF - Èeský svaz aerobiku - Václav Krejèík
 • 2002 Praha + FISAF - FITBALL - cvièení na velkých míèích - Jitka Polá¹ková
 • ACI Praha - dìtský aerobik
 • 1985 ASPV - III.Tøída - v¹eobecná gymnastika
spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM