Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » Certifikace

Certifikace

2017

 • Reflexologie chodidla II - EduSpa? - (prosinec)
 • Stravování v praxi podle TÈM - EduSpa? (listopad)
 • Moxování a tìlové svíce - EduSpa? (listopad)
 • Refloxologie chodidla - -EduSpa ( 3 dny) EduSpa? (srpen - 3 dny)
 • Yoga therapy immersion training - Shy Sayar - 2 dny (červen)
 • Hypermobilita - ©tìpánka Halamová - Elixír akademie
 • Energetické dráhy (meridiány) -EduSpa College - 2 dny (březen)
 • Aromaterapie - Marie Noe - 3.èást

2016

DSC_6430web.jpg

 • Aromaterapie - Marie Noe - 1. a 2. èást (2 dny)
 • Fascial Yoga Imersion - Daniela Meinl - 35 hod
 • Jóga a tradièní èínská medicína - plíce, kù¾e, tlusté støevo - Lenka Krupíková - 2 hod
 • Jóga a tradièní èínská medicína - detox , restart, oèistné pùsty - Lenka Krupíková - 2 hod
 • Trauma sensitive joga - ©árka Soudková 2,5 hod
 • Jin jóga - pozornost, dech a uvolnìní - ©árka Soudková 2,5 hod
 • Jóga jako øeè tìla - Dagmar Volfová - 3 hod
 • Yoga Sensation Reebok
 • Atmavikasa Intensive: Returning to the roots - Acharya Venkatesh a Acharya Hema - Karma yoga (2 dny)
 • 3. kongres Body & Mind Brno - Daniella Mallach, Luká¹ Kolek
 • Emoèní svaly - pánev a bedra - Michaela Olivine Cusanová
 • Pozdrav mìsíci a jin joga - ©árka Soudková - 2,5 hod
 • Jin joga - Veronika Carmanová - Karma yoga (3 dny)
 • Fasciální pilates - Petra Zbuzkova - Mypilates
 • Komplexní pøístup ke stresu (body-mind principles) - Dr.Tomá¹ Rychnovský, Ph.D.

2015

image_(2).jpeg

 • 2015 A» proudí a záøí aneb jóga pro lymfatické zdraví - Lucie Königová
 • 2015 A¾ na dno pánve (4 hod) - Lucie Königová
 • 2015 Páteø plná pohybu (3 hod)- Petr Rù¾ièka
 • 2015 Pohyb II - Petr Rù¾ièka (2 hod)
 • 2015 Biomechanika - Ramena, kolena, SI - Daniella Malach
 • 2015 Jóga Dnes konference Praha
 • 2015 Kdy¾ pejsek s koèièkou - Lucie Königova (4 hod)
 • 2015 3D FITNESS - Anatomy trains 1 - Mgr. Ari-Pekka Lindberg - 2 dny
 • 2015 Feldenkreisova metoda - Zuzana Frank (Nìmecko) - 1 den
 • 2015 Záklony - Martin Wagenknecht (4 hod)
 • 2015 REEBOK Yoga Senstation Praha
 • 2015 Pru¾ný jako proutek - Petr Rù¾ièka
 • 2015 Poweryoga akademie - Pránájáma a jóga nidra - Václav Krejèík
 • 2015 12.kongres Aerobicmania (Body and mind) - Luká¹ Kolek, Lenka Velínská, Lea Granèiè, Katia Vasilenko, Jana Zeisbergerová)
 • 2015 Jin jóga a let draka - ©árka Soudková - 2,5 hod
 • 2015 Pánev a dech - Dr. Tomá¹ Rychnovský, Ph.D. - 4 hod

2014

image.jpeg

 • 2014 Poweryoga akademie - Vitální jóga - Va¹ek Krejèík, Katarína Mikulandová
 • 2014 REEBOK Yoga Sensation
 • 2014 Dech a stabilizace páteøe - Dr. Tomá¹ Rychnovský, Ph.D. - 4 hod
 • 2014 5denni pobyt s jogou - Lucie Königová a Lenka Nezvalová
 • 2014 Ramena a kolena - Petr Rù¾ièka - workshop - 6 hod
 • 2014 ¾ena a ¾ivot s jógou - Lucie Königová - workshop 5 hod
 • 2014 Core training - Roller / Ball mobility - Martin Sná¹el
 • 2014 Jogový dýchanek - Lucie Königová - workshop - 3 hod
 • 2014 Stojka a pohyb je ¾ivot - Petr Rù¾ièka - workshop 4 hod
 • 2014 Akasha - Srdeèné pozdravy slunci - Lucie Königová - workshop 4 hod
 • 2014 3D fitness - GRAVITY pilates - Matilde Demarchi (Itálie)
 • 2014 Akasha - S lehkou hlavou - Lucie Königová - workshop 3 hod
 • 2014 Bindu yoga - Detox yoga - Silvie Hibdon (USA) - workshop 3 hod
 • 2014 Yoga art - Síla støedu - Lucie Königová - workshop 3 hod

2013

 • 2013 Akasha - Svoboda kyèlím - Lucie Königová
 • 2013 myPilates Academy - Theraband a míèky - Sara Puchowska
 • 2013 Poweryoga akademie - Jóga pro tìhotné - Dana Beierová
 • 2013 Poweryoga akademie - Umìní jógového dotyku a asistence v ásanách - Ladislav Pokorný
 • 2013 myPilates Academy - Balanèní pilates - fitball, BOSU, Sball - Petra Sojková
 • 2013 Poweryoga akademie - Technika pozic a tvorba sekvencí - Václav Krejèík
 • 2013 Bindu yoga studio - Jóga a dech -Bìla Pichlíková
 • 2013 myPilates Academy - Ploska nohy v akci - Petra Dvoøáková
 • 2013 Poweryoga akademie - Jóga pro seniory - Václav Krejèík
 • 2013 Jóga a ¾ivotodárný menstruaèní cyklus - Tereza Cíchová
 • 2013 Hormonální jógová terapie - Frída Gedeonová
 • 2013 Pilates Clinic Academy - Pilates Foam Roller and Magic Circle - Michael King (UK)
 • 2013 Poweryoga akademie - Osobní trenér jógy - Václav Krejèík, Mgr.Eli¹ka Novotná

2012/2013

 • 2012/2013 Poweryoga akademie - Vinyasa training poweryoga advanced - Ladislav Pokorný, Katarína Mikulandská
 • 2012 Pilates Clinic Academy - Dr¾ení tìla - horní konèetina s lopatkou -Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy - Pánevní dno - Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy- Pilates matwork II - modul 1, 2, 3 - Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy - Footwork (chodidlo a dolní konèetina) Daniel Müller
 • 2012Pilates Clinic Academy - ROTACE - Daniel Müller
 • 2012 Poweryoga akademie- Powerjoga - Inspirace podzim - Václav Krejèík
 • 2012 Smart Fitness Academy - teoretický základ - anatomie, fyziologie, kinezilogie, vý¾iva, první pomoc - MUDr. Sylvia Musilová, Marek Janota, Markéta Matu¹íková
 • 2012 Smart Fitness Academy - MILOKIT (závìsný systém) Body -Zbynìk Petr
 • 2012 Smart Fitness Academy - MILOKIT (závìsný systém) Core- Zbynìk Petr
 • 2012 Poweryoga akademie - Hathajóga pro harmonii tìla a mysli - Václav Krejèík
 • 2012 Poweryoga akademie - Pru¾ná páteø - pùl zdraví (kundaliní yoga) - Hana Kyralová
 • 2012 Pilates Clinic Academy -Inspiration day SEARCH TIME - Daniel Müller
 • 2012 Pilates Clinic Academy- Cadillac Stage 01, 02 - Michael King (Great Britain)
 • 2012 Pilates Clinic Academy- Spirals 1 - Michael King (Great Britain)

2011

 • 2011 SPIRAL DYNAMIC S- ball 3-d pánev koordinace kyèelního kloubu - Susanne Oetterli (©výcarsko)
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - Pilates Training Matwork - Michael King
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - Pilates REFORMER - Michael King- první stupeò
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - FLETCHER PILATES - FLETCHER TEASER - Cinzia Galletto, Maximilian Stohr (Itálie)
 • 2011 PILATESCZECH - PILATES FESTIVAL - Kathy Corey (USA),John Garey -Stott Pilates (USA), Trevor Schoonraad - Peak Pilates
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Hathajoga for fitness - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Postural dynamic -Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Integrated power stretch - Julio Papi
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - ID POsture - SI Mobilizace, Skolioza, Lordoza, Kyfoza - Daniel Müller
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Fitness Joga - Complete Body Work - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Port de bras-floorwork -pilates fusion - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Port de bras - basic - Julio Papi
 • 2011 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day FLOWIN - Zbynìk Petr
 • 2011 FLOWIN - Pravda o streèinku - Renata Vìtrovská
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Speciál Kyfóza - Daniel Müller]
 • 2011 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Speciál Stovka - matka v¹ech cvikù - Daniel Müller
 • 2011 BOSU - Certificate- the 6th European BOSU Convention 2011 - Geert van Poppel - Dûsseldorf

2010

 • 2010 FLOWIN - FLOWIN basic - Jan Vìtrovský
 • 2010 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR - Pilates institute London- osobní trenér - Daniel Müller
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - FLOWIN dynamic-Zbynìk Petr
 • 2010 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Anatomie v pilates -Daniel Müller
 • 2010 MY PILATES ACADEMY - workshop Foam roller and Magic circle- Gábina Davídková
 • 2010 ACADEMY PILATES INSTITUTE ÈR a SR- Inspiration day PI -Search time - Daniel Müller
 • 2010 ACADEMY PILATES ISTITUTE ÈR a SR - Inspiration day PI - Holiday time - Daniel Müller
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY -Inspiration day PI- New age- Daniel Müller
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - FLOWIN CORE - Zbynìk Petr
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day BOSU - Zuzka ©víková, Soòa BLa¾ková
 • 2010 FLOWIN - Flowin PILATES - Pavla Ro¾umberská
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - BOSU REHAB - Ivana Brádková
 • 2010 POWER YOGA AKADEMIE - Jóga pro dìti - Pavel Hájek
 • 2010 YOGAJOGA - Iyenagar yoga workshop - Helena Kubrychtová-Bártová
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - KONGRES BODY & MIND
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - KONGRES BOSU
 • 2010 FACE CZECH ACADEMY - CHI-TONING - Inspiration day - Petra Havelková

2009

 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Statická fyzio diagnostika - Lucka a BLanka Keclíkovy
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day YOGA - poweryoga, bosu yoga, dancejoga, relax yoga - Pavla Ro¾umberská
 • 2009 Èeský svaz aerobiku - TWISTY A DETOXIKACE - Olga Tajovská
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - SPINALIS - Daniel Müller
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - PILATES INSTITUTE London - matwork Level 1 - Daniel Müller
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Funkèní anatomie I - Ivana Brádková
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Workshop BOSU core MAPA I + II - Daniel Müller
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day BOSU Ballast Ball & BOSU - Vìra Maco¹ková
 • 2009 FACE CZECH ACADEMY - BOSU CORE Diplom - Daniel Müller

2008

 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration Day Pilates - Scoliosis -Daniel Müller
 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Workshop A+ - Jak docílit core -Daniel Müller
 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Workshop A++ - Jak docílit pevného centra -Daniel Müller
 • 2008 FACE CZECH ACADEMY - Vedený pasivní streèink -Zbynìk Petr

2007

 • 2007 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration Day Chi-toning - Petra Havelková
 • 2007 FACE CZECH ACADEMY - Chi-toning - basic - Petra Havelková

2002 - 1985

 • 2002 ATVS PALESTRA - cvièitel zdravotní tìlesné výchovy
 • 2002 POWERYOGA BASIC - FISAF - Èeský svaz aerobiku - Václav Krejèík
 • 2002 Praha + FISAF - FITBALL - cvièení na velkých míèích - Jitka Polá¹ková
 • ACI Praha - dìtský aerobik
 • 1985 ASPV - III.Tøída - v¹eobecná gymnastika
spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

FF Olgy Šípkové
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
Fitness Station
Studio Lukáš Kolek
Jóga Letná
RS Gym

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM