Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main » OMne

Od aerobiku k poweryoze

Asi v roce 1985 jsem začala předcvičovat jako cvičitelka "rytmické gymnastiky - Vìra Havlovája-1.jpgcvičení při hudbě"a jako cvičitelka mlad?ích žákyň, kde jsme cvičily zejména na nářadí. Později jsem pře?la na aerobik, step aerobik, aerobik pro děti, cvičení na velkých balonech, cvičení s overbaly. Protože jsem cvičila opravdu téměř v?echny formy cvičení pro ženy, ptaly se mě tehdy, zda bych také necvičila jogu.Moje odpověď zněla ne, protože joga je nudné cvičení a já se potřebuji pořádně vybít. Tento názor jsem v?ak změnila v listopadu 2002, kdy jsem měla možnost si na jedné akci s aerobikem vyzkou?et poweryogu. Vìra Havlovája-2.jpgDo té doby jsem cvičila 5 hod týdně aerobik a myslela jsem si, jak mám vytrénované tělo. Po jedné hodině paweryogy mě bolel druhý den každičký sval a tím jsem zjistila, že to je přesně to, co potřebuji. Během jedné hodiny jsem posílila a zároveň protáhla v?echny svaly. Během krátké doby jsem absolvovala 2 workshopy s poweryogou, začla jsem chodit jednou týdně na poweryogu k Lence Kýrové, a od ledna 2003 jsem se přihlásila na ?kolení poweryogy, kde mi Va?ek Krejčík nabídl po ukončení kurzu vedení hodin poweryogy ve Factory Pro na Smíchově a později v jeho Energy Studiu. Krátce nato při?la nabídka od Katky Bímanové, u které jsem působila také rok jako instruktor a 2,5 roku jsem vedla také lekce poweryogy ve Family Fitness Olgy ?ípkové ve Zličíně.
Zacvičit se mnou si můžete nyní ve Faceczechfitness Praha 5 Stodůlky a v Hostivici. Kromě poweryogy vedu také lekce na velkých balonech, bosu-yogu a Pilates Institute?
Poweryogu, balony, Pilates Institute a bosu doporučuji v?em. Z mých hodin budete odcházet plni energie a s úsměvem na rtech.

MÉ VZDÌLÁNÍ:

2009 FACE CZECH ACADEMY - SPINALIS - Daniel Műller-
2009 FACE CZECH ACADEMY - Funkční anatomie 1 - Ivana Brádková-
2009 FACE CZECH ACADEMY - Pilates matwork level 1 -
PILATES INSTITUTE London (?kolitel Daniel Müller)- absolvent
2009 FACE CZECH ACADEMY - Workshop BOSU? core MAPA I + II Daniel Müller
2009 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration day Ballast Ball & BOSU - Věra Maco?ková
2009 FACE CZECH ACADEMY - BOSU CORE Diplom - Daniel Müller
2008 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration Day Pilates - Scoliosis Daniel Müller
2008 FACE CZECH ACADEMY - Workshop A+ - Jak docílit core Daniel Müller
2008 FACE CZECH ACADEMY - Workshop A++ - Jak docílit pevného centra Daniel Müller-
2008 FACE CZECH ACADEMY - Vedený pasivní strečink- ZbyněkPetr Zbyněk Petr
2007 FACE CZECH ACADEMY - Inspiration Day Chi-toning - Petra Havelková
2007 FACE CZECH ACADEMY - Chi-toning - basic - Petra Havelková

ATVS PALESTRA - cvičitel zdravotní tělesné výchovy
POWERYOGA BASIC - FISAF - Český svaz aerobiku - Va?ek Krejčík
ACI Praha + FISAF-Jitka Polá?ková : FITBALL - cvičení na velkých míčích
ACI Praha -dětský aerobik
ASPV - III.Třída - v?eobecná gymnastika

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM