Log In | Users | Register
%SITEMAPWHAT%
Restore | Raw | History | First | Previous | Next | Last | Close
You are here: Main

Vítám vás

IMG_6376.JPG

na mých stránkách, zamìøených na poweryogu, pilates, zdravotní cvièení. Naleznete zde nìco málo o mnì, termíny cvièení, sportovnì-relaxaèních víkendù a dovolených, ale také termíny ¹kolení.

Doufám, ¾e se vám stránky budou líbit a naleznete zde to, co potøebujete. Jestli¾e zde cítíte nìjaký nedostatek nebo vám chybí informace, zavolejte nebo napi¹te.

Vìra Havlová

logo_f.jpeglogo-ck-lenka-jpg.jpg

logo_feel_joy.jpg 10592759_637216859733007_2065877056484599166_n.png


5.jpg12358425_10203695421985308_1507992927_n.jpgProhlédnìte si fotografie z na¹ich akcí.


Jestli¾e se vám mé stránky líbí, tak si prosím dejte na své stránky mojí ikonku.

spacer

MENU

úvod
o mně
kde si zacvičit
certifikace
individuální tréninky
akce
termíny školení
Vaše ohlasy
kontakty

ODKAZY

Akasha
Elixír studio
CK Lenka
Studio Hvězda
Lenyoga
RS Gym
Pilates & Flow
Yoga & art

spacer
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS ATOM